Szolgáltatói szerződés

 

A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

 

  1. Matus László vállalkozó (Székhely: 5700 Gyula, Pósteleki u. 24. 4/14., továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árajánlat és a szerződés feltételei szerint. 1. sz. melléklet Árlista

 

  1. Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja a szerződési feltételeket.

 

  1. A szolgáltatói szerződés elválaszthatatlan része a Domain név Igénylőlap vagy Domain név Igénylőlap (módosítás, átkérés).

 

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

  1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására évi 99%-os rendelkezésre állással. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

 

  1. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

 

  1. A Szolgáltató jogosult az érvényes árajánlatban megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

 

  1. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

 

  1. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

 

   1. Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

 

   1. Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;

 

   1. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;

 

   1. Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

 

  1. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

 

  1. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset.

 

  1. A Szolgáltató jogosult a szerződés feltételeit egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.

 

  1. A szolgáltató jogosult az előfizető nevét, linkjét és weblapját a szolgáltató valamennyi lapján a partnerei közt szerepeltetni, és erre az előfizető a szolgáltatót ezennel kifejezetten fel is hatalmazza.

 

____________________________________

______________________________________

Előfizető

Szolgáltató

 

 

 

 

 

 

 1. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

 

  1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

 

  1. Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.

 

  1. Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

 

  1. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

 

  1. Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

 

  1. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

 

 1. A szerződés hatálya

 

  1. A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

 

  1. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal - indoklás nélkül - felmondani.

 

  1. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

 

 1. Díjfizetés

 

  1. A Szolgáltatás ellenértékét és annak megtérítésének módját a jelen szolgáltatói szerződés 1. számú melléklete határozza meg.

 

 1. Egyebek

 

  1. A szerződés feltételeiben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

 

  1. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

 

Az Előfizető aláírásával elismeri, hogy ezen szerződés feltételeit megismerte, és magára kötelezőnek elismerte. Jelen szolgáltatási szerződést a Felek – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.

 

 

Kelt:……………………………………………….

 

 

 

 

____________________________________

______________________________________

Előfizető

Szolgáltató

 

 

 

 

 

 

Szolgáltatói szerződés

 1. számú melléklet

 

Árlista

A díjfizetés történhet banki átutalással, bankszámlára befizetéssel vagy készpénzzel.

 

Weboldal üzemeltetés:

ML100 webtárhely (ajándék .hu domain)

10 000 Ft / év

ML200 webtárhely (ajándék .hu domain)

12 000 Ft / év

ML500 webtárhely (ajándék .hu domain)

15 000 Ft / év

ML1000 webtárhely (ajándék .hu domain)

20 000 Ft / év

 

Kiegészítő szolgáltatások

Webdesign

40000 Ft -tól

IP cím

5000 Ft/hó

SSL tanúsítvány

15000 Ft -tól

Rendszergazdai támogatás

8000 Ft/óra

Webportál telepítés

8000 Ft/ alkalom

 

Domain díjak

Új .hu domain regisztráció

4 000 Ft / 2év

.hu domain átregisztráció díj + egy éves fenntartási díj

4 000 Ft / év

Új .eu domain regisztráció

5 000 Ft / év

.eu domain átregisztráció díj + egy éves fenntartási díj

5 000 Ft / év

.hu domain fenntartási díja lejárati idő után

3 000 Ft / év

Domain adatmódosítás

3 000 Ft / alkalom

Domain tulajdonosváltás

3 000 Ft / alkalom

.com; .net; domain regisztráció

5 000 Ft / év

.info; .biz; .org domain regisztráció

5 000 Ft / év

DNS1, 2 díj, ha nincs webtárhely

2 000 Ft / év

 

Virtuális Szerver

ML20GB

8 000 Ft / hó

ML100GB

15 000 Ft / hó

ML200GB

20 000 Ft / hó

 

Technikai segítségnyújtás:

 

Letölthető adatlapok:

 Domain név regisztrációs igénylőlap .hu .com .net .org .info .bizTárhely megrendelőlap:Lemondó nyilatkozat:

 

2015. december 1.-től érvényes általános szerződési feltételek

 

 

Magyar nyelvű gyermekvédelmi szűrőszoftverek:

Norton Online Family szűrőszoftver elérhetősége:

https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs

A letöltéshez illetve telepítéshez regisztráció szükséges.

Dolphin Knight szűrőszoftver elérhetősége:

http://dolphinknight.com/hu/

 

Webtárhely

 

Plesk Webtárhely csomagok

Plesk Webtárhely: ML50 ML100 ML200
.hu domain regisztráció és fenntartás 1 db 1 db 1 db
Tárhely méret 50 MB 100 MB 200 MB
Email címek 2 db 10 db 20 db
Több domain a tárhelyen korlátlan korlátlan korlátlan
Parkoló domainek korlátlan korlátlan korlátlan
Plesk kezelőfelület igen igen igen
PHP 5.3, 5.6,7.1 igen igen igen
MySQL 5.5 igen igen igen
phpMyAdmin igen igen igen
FTP felhasználó korlátlan korlátlan korlátlan
CMS támogatottság igen igen igen
Ingyenes Technikai támogatás igen igen igen
Spam szűrés igen igen igen
Pénz visszafizetési Garancia 30 napig igen igen igen
Éves díj  5 000 Ft 10 000 Ft  12 000 Ft
       

 

Plesk Webtárhely csomagok

Plesk Webtárhely: ML500 ML1000 ML2000
.hu domain regisztráció és fenntartás 1 db 1 db 1 db
Tárhely méret 500 MB 1000 MB 2000 MB
Email címek 50 db 100 db 200db
Több domain a tárhelyen korlátlan korlátlan korlátlan
Parkoló domainek korlátlan korlátlan korlátlan
Plesk kezelőfelület igen igen igen
PHP 5.3,5.6,7.1 igen igen igen
MySQL 5.5 igen igen igen
phpMyAdmin igen igen igen
FTP felhasználó korlátlan korlátlan korlátlan
CMS támogatottság igen igen igen
Ingyenes Technikai támogatás igen igen igen
Spam szűrés igen igen igen
Pénz visszafizetési Garancia 30 napig igen igen igen
Éves díj 15 000 Ft 20 000 Ft 24 000 Ft
       

 

Dokumentumok

 

Ha nálunk rendeli meg webtárhely és domain nevét, ingyenes technikai támogatást vehet igénybe ha kérdése lenne a szolgáltatással kapcsolatban, ha nem tudja hol kezdje az Interneten való megjelenést. Beállítjuk önnek a megfelelő tárhelyet.

Nagyobb tárhely igény esetén egyedi árszabást alkalmazunk érdeklődjön elérhetőségünkön.

A webtárhely mérete magába foglalja a MySQL, email postafiókok, ftp, web, log, fájlok méretét. A biztonsági mentést az ügyfél végzi a szerveren. A biztonsági mentések a tárhely méretét foglalják. A korlátlan domain használat csak az általunk regisztrált domain nevekre érvényes.

A webtárhely szolgáltatásai:

 • Domain parkoltatás
 • E-mail postafiók
 • E-mail Alias
 • Aldomain
 • FTP hozzáférés
 • PHP több verzió elérhető
 • MySQL 5.5 adatbázis
 • phpMyAdmin
 • Időzített PHP CRON lehetőséget
 • Önállóan végezhető BACKUP
 • Spam levelek szűrését
 • Szerver rendelkezésre állás Szerver Statisztika
 • 100 Mbit/s sávszélességet

 

A honlapon feltüntetett árak bruttó áraknak felelnek meg (0%-os adókulcs)

ÁSZF

Domain

 

Domain név szolgáltatások

Domain szolgáltatásokÁr (bruttó)
.hu; co.hu domain regisztráció 4 000 Ft / év
.hu; co.hu domain átregisztráció Ingyenes
Nemzetközi domain nevek  
.eu domain regisztráció 5 000 Ft / év
.com; .net; domain regisztráció 5 000 Ft / év
.info; .biz; .org domain regisztráció 5 000 Ft / év

 

Domain névvel kapcsolatos szolgáltatásokÁr (bruttó)
domain tulajdonosváltás 3 000 Ft / db
.hu fenntartási díja lejárati idő után 3 000 Ft / db
Domain adatmódosítás 3 000 Ft / db

További domain igény esetén írjon email címünkre

 

Új Domain regisztráció menete:


Az új domain regisztrálás folyamata

 1. Töltse ki igénylõlapunkat, LETÖLTÉS
  • A megrendelõlap mellé csatolja a következõ szükséges dokumentumokat:
   • Magánszemély esetén nyilatkozat a személyi adatok hitelességérõl (a megrendelõlap része)
   • Cég vagy Alapítvány esetén az aláírási címpéldány és a cégbírósági végzés vagy cégkivonat fénymásolatát
   • Önkormányzat vagy közintézmény esetén vezetõ/aláíró kinevezõ határozata
   • Egyesület esetén bírósági bejegyzésrõl szóló határozat
 2. Küldje el a kitöltött és aláírt papírokat
 3. A kinyomtatott, kitöltött és aláírt igénylõlapot postázza el a szükséges mellékletekkel együtt címünkre: MLNET-HOSTING, 5700 Gyula, Pósteleki u. 24. 4/14 vagy szkennelve emailban vagy faxon.

Domain regisztrátorváltás (átregisztráció):


Amennyiben Ön már egy domain név birtokosa és jelenlegi szolgáltatójával elégedetlen vagy csak szolgáltatót akar váltani lehetõsége van domain nevét egy másik szolgálatóhoz átvinni. Az elhagyandó regisztrátor a váltást nem akadályozhatja meg. A regisztrátorváltás ügyintézéséért az árszabásban meghatározott díjat számítunk fel. Lásd a lapalján.

A domain átregisztráció, regisztrátorváltás folyamata

 1. Töltse ki igénylõlapunkat, LETÖLTÉS
  • A megrendelõlap mellé csatolja a következõ szükséges dokumentumokat:
   • Magánszemély esetén nyilatkozat a személyi adatok hitelességérõl (a megrendelõlap része)
   • Cég vagy Alapítvány esetén az aláírási címpéldány és a cégbírósági végzés vagy cégkivonat fénymásolatát
   • Önkormányzat vagy közintézmény esetén vezetõ/aláíró kinevezõ határozata
   • Egyesület esetén bírósági bejegyzésrõl szóló határoza
 2. Küldje el a kitöltött és aláírt papírokat
 3. A kinyomtatott, kitöltött és aláírt igénylõlapot postázza el a szükséges mellékletekkel együtt címünkre: MLNET-HOSTING, 5700, Gyula, Pósteleki u. 24. 4/14 vagy szkennelve emailban vagy faxon.

Domain igénylőváltás (Domain tulajdonos váltás)


Amennyiben Ön már egy domain név birtokosa és a domain nevét szeretné átruházni másik személyre/szervezetre, ez Önnek jogában áll. Amennyiben jogi eljárás nincs folymatban a domain névvel kapcsolatban abban az esetben ezt harmadik személy nem akadályozhatja meg. A regisztrátorváltás ügyintézéséért az árszabásban meghatározott díjat számítunk fel. Lásd a lapalján.

A domain igénylõváltás folyamata

 1. Töltse ki igénylõlapunkat, LETÖLTÉS ebbõl az eredeti példányra van szükségünk.
 2. Töltse ki a Lemondó nyilatkozatot, Lemondó Nyilatkozat LETÖLTÉSebbõl az eredeti példányra van szükségünk.
  • A megrendelõlap mellé csatolja a következõ szükséges dokumentumokat:
   • Magánszemély esetén nyilatkozat a személyi adatok hitelességérõl (a megrendelõlap része)
   • Cég vagy Alapítvány esetén az aláírási címpéldány és a cégbírósági végzés vagy cégkivonat fénymásolatát
   • Önkormányzat vagy közintézmény esetén vezetõ/aláíró kinevezõ határozata
   • Egyesület esetén bírósági bejegyzésrõl szóló határozata
 3. Küldje el a kitöltött és aláírt papírokat
 4. A kinyomtatott, kitöltött és aláírt igénylõlapot postázza el a szükséges mellékletekkel együtt címünkre: MLNET-HOSTING, 5700, Gyula, Pósteleki u. 24. 4/14

A honlapon feltüntetett árak bruttó áraknak felelnek meg (0%-os adókulcs)

Üdvözöljük az MLnet.hu weblapján!

Cégünk informatikai szolgáltatásokkal 2006 óta foglalkozik. A fő profil a webtárhely szolgáltatás és domain regisztráció, mely kiegészül weboldal készítés és weboldal optimalizációval. Ezek mellett foglalkozunk rendszergazdai tevékenységekkel, szerver üzemeltetés, informatikai oktatás, számítógép-hálózat építés, vezeték nélküli számítógép-hálózat WIFI telepítés. A hálózati rendszer üzemeltetés esetén a CISCO routereket részesítjük előnyben, megbízhatóságuk és nagymértékű bővíthetőségük miatt. Szakmai tapasztalatunk széleskörűen enged betekintést az informatikai rendszerekbe mind Linux, Windows, otthoni és vállalati rendszer tekintetében.
A szakmai sikereink elérésében az Önök elismerése a legnagyobb érték. Köszönjük, hogy bennünket választ.