kiemelt hírek oszlop tartalma...
fő tartalom...

#main { display: table; border-collapse: collapse; } #nav { display: table-cell; width: 180px; background-color: #e7dbcd; } #extras { display: table-cell; width: 180px; padding-left: 10px; border-right: 1px dotted #d7ad7b; } #content { display: table-cell; width: 380px; padding-left: 10px; }

Domain

regisztráció és átregisztráció

Részletek
 • Plesk adminfelület
 • DNS1, DNS2
 • Korlátlan tárolás
 • Webtárhely Email postafiók
 • .hu domain regisztráció 4000 Ft

Webtárhely

weblapoknak

Részletek
 • Plesk adminfelület
 • PHP verziók 5.6 és 7.1
 • adatbázis MySQL 5.5
 • Email fiókok
 • Wordpress, Joomla, Drupal támogatás

VPS

virtuális szerver

Részletek
 • Ubuntu Linux
 • Több összeállított csomag
 • 1 db Egyedi IP cím
 • 1 CPU mag Intel
 • 100Mbps internet

This is Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

This is Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

This is Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Technikai segítségnyújtás:

 

Letölthető adatlapok:

 Domain név regisztrációs igénylőlap .hu .com .net .org .info .bizTárhely megrendelőlap:Lemondó nyilatkozat:

 

2015. december 1.-től érvényes általános szerződési feltételek

 

 

Magyar nyelvű gyermekvédelmi szűrőszoftverek:

Norton Online Family szűrőszoftver elérhetősége:

https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs

https://family.norton.com/web/

 

A letöltéshez illetve telepítéshez regisztráció szükséges.

Dolphin Knight szűrőszoftver elérhetősége:

http://dolphinknight.com/hu/

 

Szolgáltatói szerződés

 

A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

 

  1. Matus László vállalkozó (Székhely: 5700 Gyula, Pósteleki u. 24. 4/14., továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árajánlat és a szerződés feltételei szerint. 1. sz. melléklet Árlista

 

  1. Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja a szerződési feltételeket.

 

  1. A szolgáltatói szerződés elválaszthatatlan része a Domain név Igénylőlap vagy Domain név Igénylőlap (módosítás, átkérés).

 

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

  1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására évi 99%-os rendelkezésre állással. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

 

  1. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

 

  1. A Szolgáltató jogosult az érvényes árajánlatban megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

 

  1. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

 

  1. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

 

   1. Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

 

   1. Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;

 

   1. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;

 

   1. Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

 

  1. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

 

  1. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset.

 

  1. A Szolgáltató jogosult a szerződés feltételeit egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.

 

  1. A szolgáltató jogosult az előfizető nevét, linkjét és weblapját a szolgáltató valamennyi lapján a partnerei közt szerepeltetni, és erre az előfizető a szolgáltatót ezennel kifejezetten fel is hatalmazza.

 

____________________________________

______________________________________

Előfizető

Szolgáltató

 

 

 

 

 

 

 1. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

 

  1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

 

  1. Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.

 

  1. Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

 

  1. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

 

  1. Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

 

  1. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

 

 1. A szerződés hatálya

 

  1. A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

 

  1. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal - indoklás nélkül - felmondani.

 

  1. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

 

 1. Díjfizetés

 

  1. A Szolgáltatás ellenértékét és annak megtérítésének módját a jelen szolgáltatói szerződés 1. számú melléklete határozza meg.

 

 1. Egyebek

 

  1. A szerződés feltételeiben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

 

  1. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

 

Az Előfizető aláírásával elismeri, hogy ezen szerződés feltételeit megismerte, és magára kötelezőnek elismerte. Jelen szolgáltatási szerződést a Felek – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.

 

 

Kelt:……………………………………………….

 

 

 

 

____________________________________

______________________________________

Előfizető

Szolgáltató

 

 

 

 

 

 

Szolgáltatói szerződés

 1. számú melléklet

 

Árlista

A díjfizetés történhet banki átutalással, bankszámlára befizetéssel vagy készpénzzel.

 

Weboldal üzemeltetés:

ML100 webtárhely (ajándék .hu domain)

10 000 Ft / év

ML200 webtárhely (ajándék .hu domain)

12 000 Ft / év

ML500 webtárhely (ajándék .hu domain)

15 000 Ft / év

ML1000 webtárhely (ajándék .hu domain)

20 000 Ft / év

 

Kiegészítő szolgáltatások

Webdesign

40000 Ft -tól

IP cím

5000 Ft/hó

SSL tanúsítvány

15000 Ft -tól

Rendszergazdai támogatás

8000 Ft/óra

Webportál telepítés

8000 Ft/ alkalom

 

Domain díjak

Új .hu domain regisztráció

4 000 Ft / 2év

.hu domain átregisztráció díj + egy éves fenntartási díj

4 000 Ft / év

Új .eu domain regisztráció

5 000 Ft / év

.eu domain átregisztráció díj + egy éves fenntartási díj

5 000 Ft / év

.hu domain fenntartási díja lejárati idő után

3 000 Ft / év

Domain adatmódosítás

3 000 Ft / alkalom

Domain tulajdonosváltás

3 000 Ft / alkalom

.com; .net; domain regisztráció

5 000 Ft / év

.info; .biz; .org domain regisztráció

5 000 Ft / év

DNS1, 2 díj, ha nincs webtárhely

2 000 Ft / év

 

Virtuális Szerver

ML20GB

8 000 Ft / hó

ML100GB

15 000 Ft / hó

ML200GB

20 000 Ft / hó

 

Domain

 

Domain regisztráció árai

.hu domain regisztráció 4000 Ft

.hu domain átregisztráció INGYENES

Nemzetközi domain nevek

.eu domain regisztráció / fenntartás 5000 Ft / év

.com .net .biz .org .info domain regisztráció / fenntartás 5000 Ft / év

Biztonságos kapcsolat SSL ( Let's encrypt ) INGYENES

 

Domain névvel kapcsolatos szolgáltatások

domain tulajdonosváltás 3 000 Ft / db

.hu fenntartási díja lejárati idő után 3 000 Ft / db

Domain adatmódosítás 3 000 Ft / db

 

 

Új domain regisztrálás folyamata

 Töltse ki igénylőlapunkat, LETÖLTÉS a megrendelőlap mellé csatolja a következő szükséges dokumentumokat

Magánszemély esetén nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről (a megrendelőlap része)

Cég vagy Alapítvány esetén az aláírási címpéldány és a cégbírósági végzés vagy cégkivonat fénymásolatát

Önkormányzat vagy közintézmény esetén vezető/aláíró kinevező határozata

Egyesület esetén bírósági bejegyzésről szóló határozat

Küldje el a kitöltött és aláírt papírokat

A kinyomtatott, kitöltött és aláírt igénylőlapot postázza el a szükséges mellékletekkel együtt címünkre vagy szkennelve emailban.

 

Domain regisztrátorváltás (átregisztráció) folyamata:

Amennyiben Ön már egy domain név birtokosa és jelenlegi szolgáltatójával elégedetlen vagy csak szolgáltatót akar váltani lehetősége van domain nevét egy másik szolgálatóhoz átvinni. Az elhagyni kívánt regisztrátor a váltást nem akadályozhatja meg. A domain regisztrátorváltás ingyenes.

Töltse ki igénylőlapunkat, LETÖLTÉS a megrendelőlap mellé csatolja a következő szükséges dokumentumokat

Magánszemély esetén nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről (a megrendelőlap része)

Cég vagy Alapítvány esetén az aláírási címpéldány és a cégbírósági végzés vagy cégkivonat fénymásolatát

Önkormányzat vagy közintézmény esetén vezető/aláíró kinevező határozata

Egyesület esetén bírósági bejegyzésről szóló határozata

Küldje el a kitöltött és aláírt papírokat

A kinyomtatott, kitöltött és aláírt igénylőlapot postázza el a szükséges mellékletekkel együtt címünkre vagy szkennelve emailban.

 

Domain igénylőváltás (Domain tulajdonos váltás) folyamata

 Amennyiben Ön már egy domain név birtokosa és a domain nevét szeretné átruházni másik személyre / szervezetre, ez a domain tulajdonos jogában áll. Amennyiben jogi eljárás nincs folyamatban a domain névvel kapcsolatban abban az esetben ezt harmadik személy nem akadályozhatja meg.

Töltse ki igénylőlapunkat, LETÖLTÉS ebből az eredeti példányra van szükségünk.

Töltse ki a Lemondó nyilatkozatot, Lemondó Nyilatkozat LETÖLTÉS ebből az eredeti példányra van szükségünk.

A megrendelőlap mellé csatolja a következő szükséges dokumentumokat

Magánszemély esetén nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről (a megrendelőlap része)

Cég vagy Alapítvány esetén az aláírási címpéldány és a cégbírósági végzés vagy cégkivonat fénymásolatát

Önkormányzat vagy közintézmény esetén vezető/aláíró kinevező határozata

Egyesület esetén bírósági bejegyzésről szóló határozata

Küldje el a kitöltött és aláírt papírokat

A kinyomtatott, kitöltött és aláírt igénylőlapot postázza el a szükséges mellékletekkel együtt címünkre.

 

A feltüntetett árak alanyi adómentesek.